Dotazník

CO PRO VÁS ZNAMENÁ „HLAVNÍ TŘÍDA“?

Vyplnění dotazníku je zcela anonymní!
Bude probíhat v termínu 1.9.2019-30.9.2019.

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Auto.

Vážení občané Poruby,

dovolte, abychom Vás oslovili s krátkou anketou, která je součástí výzkumného projektu s názvem Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru. Na realizaci projektu se budou podílet Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity a Fakulta stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity. Projekt je finančně podpořen Technologickou agenturou České republiky pod č. TL02000071. Zhruba po dobu dvou let Vás budeme průběžně oslovovat a zapojovat do projektu, jehož cílem je pilotně ověřit možnosti využívání participativních technik při plánování ve městě, konkrétně na Hlavní třídě v Porubě.

Vyplnění dotazníku je zcela anonymní!
Dotazníky prosím odevzdejte do 30. září 2019.

Nabízíme Vám dvě možnosti vyplnění:

1) Své odpovědi vepíšete do dotazníku na webových stránkách

2) Dotazník v podobě letáčku vyplníte a vhodíte do připravených boxů, které naleznete v těchto sběrných místech: Informační centrum Poruba, Kafe Palača, prodejna Biokošíky a prodejna Hruška u tramvajové zastávky
Hlavní třída naproti Nové aule VŠB-TUO.

Sběrná místa pro vyplněné dotazníky:

  • Kafe Palača u kruhového objezdu dole, Hlavní tř. 568/71, 708 00 Ostrava-Poruba
  • Informační centrum Poruba v horní části Hlavní třídy, Hlavní tř. 583/105, 708 00 Ostrava-Poruba
  • Biokošíky – Alšovo nám. 691/4, 708 00 Ostrava-Poruba
  • Hruška potraviny – prodejna č. 712 nahoře na Hlavní třídě naproti Nové aule VŠB-TUO a tramvajové zastávky Hlavní třída, Hlavní tř. 592/115, 708 00 Ostrava-Poruba

 

Ostravská univerzita bude Vaši vlastní e-mailovou adresu používat výhradně pro účely výzkumného projektu „Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru“ č. projektu TL02000071. Uvedené používání bude obnášet jednak uchovávání Vaší vlastní e-mailové adresy nejméně po dobu do 30. 11. 2021, jednak zasílání pozvánek na projektové aktivity, jimiž budou hlavně komentované vycházky, infostánky a diskuzní skupiny, a též zaslání informací o výsledcích a publikačních výstupech projektu. Ostravská univerzita si taktéž vyhrazuje právo používat Vaší vlastní e-mailovou adresu výše popsaným způsobem rovněž po dobu neurčitou, avšak pouze v případě, že na uvedený projekt budou navazovat další vědecké a výzkumné činnosti, zejména obdobné projekty. Takové budoucí používání pak bude realizováno výlučně pro účely daných projektů. Právním důvodem pro všechna představená zpracování (použití) osobních údajů je legitimní zájem Ostravské univerzity na uskutečňování vlastní vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti.

Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů poskytuje Ostravská univerzita na svých webových stránkách umístěných na adrese:
https://www.osu.cz/gdpr/