Reflexivní setkávání projektového týmu

Reflexivní setkávání projektového týmu bylo zaměřeno prezentaci již realizovaných technik, jejich reflexi ze strany výzkumného týmu, plánování dalších aktivit a dosažení, co nejvyšší kvality jejich průběhu a na reflexi limitů výzkumu. Reflexivní setkávání projektového týmu probíhalo pravidelně dle aktuálního průběhu a potřeb projektu (jednou za měsíc až dva měsíce; mezi …

Závěrečná konference

Cílem závěrečné konference je prezentace sumarizovaných informací vztahujících se ke zkoumaným/stanoveným tématům. Samotná prezentace získaných informací pak neslouží jen k jejich sdílení, ale také šíření, další diskuzi a případné návazné spolupráci. Konference řadíme do technik reflexivních, dále edukativních a informativních.Závěrečná konference tříletého výzkumného projektu TAČR s názvem Komunitně založené participativní plánování v …

Web a facebook

V rámci zapojení veřejnosti a oslovení většího počtu lidí do participace jsme využili možnosti komunikace v online prostředí. Na webové stránce navrhnihlavni.cz jsme mohli vybízet obyvatele Hlavní třídy k jednotlivým aktivitám, které byly navrženy k provedení online. Tímto způsobem jsme také využívali platformu Facebooku, kde jsme také průběžně informovali o …