Fotogalerie

Cyklostezka – dlážděná

Reliéfová dlažba je při jízdě velmi nepříjemná, nejen na kole, kdy kolo výrazně „drnčí“, ale zejména při jízdě na bruslích, dětských koloběžkách…

  • místo, které je pro Vás spojeno s nějakými nepříjemnými pocity, problémy nebo překážkami.
  • rodiče s dětmi, cyklista, návštěvník prostoru ve volném čase


Nešťastný začátek a konec

V horní a dolní části je bulvár, kde mají chodci, cyklisté i řidiči aut rovnoprávné postavení, nešťastně utnut. Z obou konců je Hlavní třída překrojena silnicí, kde pěší a cyklisté musí „na bok“ a nepřekážet plynulému pohybu spalovacích motorů. Vyústění Hlavní třídy zejm. v její horní části by mělo být důstojnější. Pěší i cyklisté mají být prioritou města, chtělo by to vytvořit bezpečný „koridor“ mezi kampusem (a potažmo i FNO) a Hlavní třídou.

  • místo, které je pro Vás spojeno s nějakými nepříjemnými pocity, problémy nebo překážkami.
  • rodiče s dětmi, cyklista, návštěvník prostoru ve volném čase, pracující poblíž prostoru, procházející, člověk se zdravotním hendikepem, důchodce či důchodkyně, student či žák, majitel bytu v okolí nebo bydlící v okolí

Chátrající objekt, nevyužité prostory

Hlavní třída je a měla by být výstavním bulvárem celé Poruby a životem tepajícím centrem. Zejména v její spodní části ji ale hyzdí několik dlouhodobě opuštěných komerčních prostor. Čí jsou to prostory? Jsou / dají se zapojit do aktivity Refill?

  • místo, které je pro Vás spojeno s nějakými nepříjemnými pocity, problémy nebo překážkami.
  • návštěvník prostoru ve volném čase, procházející, majitel bytu v okolí nebo bydlící v okolí


Upravené květinové záhony

Radost pohledět na upravené květinové záhony. Také keře lemující střední pás s chodníkem a cyklostezkou jsou dobrým předělem od rušných postranních částí ulice. Ke zlepšení jsou čtverce s kameny, kterých je podél celé Hlavní třídy řada a nemají využití, působí nepatřičně – jakoby tam zahradník něco speciálního plánoval q pak to tam zapomněl nasadit.

  • místo, kde se cítíte dobře nebo tam rádi trávíte čas
  • procházející