Jak se zapojit?

Jak se zapojit?

Uvítáme Vaši dlouhodobou spolupráci. Pokud se chcete do projektu zapojit
i v následujících měsících a dostávat přímo aktuální informace, zanechejte
nám svůj email:


    To že jste člověk prokažte výběrem ikony Pohár.

    Ostravská univerzita bude Vaši vlastní e-mailovou adresu používat výhradně pro účely výzkumného projektu „Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru“ č. projektu TL02000071. Uvedené používání bude obnášet jednak uchovávání Vaší vlastní e-mailové adresy nejméně po dobu do 30. 11. 2021, jednak zasílání pozvánek na projektové aktivity, jimiž budou hlavně komentované vycházky, infostánky a diskuzní skupiny, a též zaslání informací o výsledcích a publikačních výstupech projektu.

    Ostravská univerzita si taktéž vyhrazuje právo používat Vaší vlastní e-mailovou adresu výše popsaným způsobem rovněž po dobu neurčitou, avšak pouze v případě, že na uvedený projekt budou navazovat další vědecké a výzkumné činnosti, zejména obdobné projekty. Takové budoucí používání pak bude realizováno výlučně pro účely daných projektů. Právním důvodem pro všechna představená zpracování (použití) osobních údajů je legitimní zájem Ostravské univerzity na uskutečňování vlastní vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti.

    Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů poskytuje Ostravská univerzita na svých webových stránkách umístěných na adrese:
    https://www.osu.cz/gdpr/