Photovoice

Jak na to?

  • Vyfoťte místo, kde se cítíte dobře nebo tam rádi trávíte čas;
  • nebo vyfoťte místo, které je pro Vás spojeno s nějakými nepříjemnými pocity, problémy nebo překážkami.

Touto aktivitou nenabádáme účastníky ke shlukování, ale spíše k zachycení míst na Hlavní třídě v rámci zdravotní procházky. Prosíme přitom účastníky, ať při realizaci focení dodržují všechna nařízení vlády České republiky. Zároveň připomínáme, že nám můžete zasílat i archivní fotografie.

Řekněte svůj názor skrze fotku!

Trávíte čas na Hlavní třídě v Porubě? Máte zkušenost s prostorem v Hlavní třídě v Porubě? Nebo tady dokonce bydlíte? Zajímají nás Vaše zkušenosti.
Chceme Vám dát možnost sdílet Vaši zkušenost s prostorem Hlavní třídy v Porubě a zapojit se do výzkumu prostoru Hlavní třídy v Porubě!
Photovoice bude probíhat do konce června a fotky budeme průběžně zveřejňovat na webu a fcb projektu.
Váš názor je pro nás důležitý!!!

Váš výzkumný tým

*Ostravská univerzita bude Vaši vlastní e-mailovou adresu používat výhradně pro účely výzkumného projektu „Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru“ č. projektu TL02000071. Uvedené používání bude obnášet jednak uchovávání Vaší vlastní e-mailové adresy nejméně po dobu do 30. 11. 2021, jednak zasílání pozvánek na projektové aktivity, jimiž budou hlavně komentované vycházky, infostánky a diskuzní skupiny, a též zaslání informací o výsledcích a publikačních výstupech projektu. Ostravská univerzita si taktéž vyhrazuje právo používat Vaší vlastní e-mailovou adresu výše popsaným způsobem rovněž po dobu neurčitou, avšak pouze v případě, že na uvedený projekt budou navazovat další vědecké a výzkumné činnosti, zejména obdobné projekty. Takové budoucí používání pak bude realizováno výlučně pro účely daných projektů. Právním důvodem pro všechna představená zpracování (použití) osobních údajů je legitimní zájem Ostravské univerzity na uskutečňování vlastní vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti.

Photovoice


 
Jaké místo fotíte?
místo, kde se cítíte dobře nebo tam rádi trávíte časmísto, které je pro Vás spojeno s nějakými nepříjemnými pocity, problémy nebo překážkami.

Ve vztahu k ochraně osobních údajů, prosíme, ať fotíte místa tak, ať nejsou na fotkách rozpoznatelné obličeje osob. Fotky, které nebudou splňovat tuto podmínku, budeme muset vyřadit. Zaměřte se proto, prosím, na focení míst.

Vyplňte, za jakou cílovou skupinu fotku vkládáte (můžete vybrat více možností):