Talking walls

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR NA HLAVNÍ TŘÍDU

Zapojte se do výzkumného projektu s názvem Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru. Na projektu spolupracují Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity a katedra architektury Fakulty stavební VŠB-TUO. Tématem projektu je experimentálně zhodnotit způsoby zapojení obyvatel do plánování veřejného prostoru. Hlavní třídu v Porubě jsme vybrali jako místo, na kterém si budeme možnosti spolupráce s obyvateli ověřovat.

 

  Hlavní třída by měla být pro automobily nikdydočasnětrvale
  uzavřena kvůli

  Pruh pro cyklisty do středového pásu patří,nepatří,
  protože

  Auta na Hlavní třídě by měla parkovat,neměla parkovat,
  protože

  To že jste člověk prokažte výběrem ikony Letadlo.

  Hlavní třída by měla být pro automobily dočasně uzavřena kvůli akcím.
  Pruh pro cyklisty do středového pásu patří, protože lepší cyklista na cyklostezce než na silnici.
  Auta na Hlavní třídě by měla parkovat, protože v Porubě je málo parkovací plochy.

   

  Hlavní třída by měla být pro automobily dočasně uzavřena kvůli hluku.

  Pruh pro cyklisty do středového pásu patří, protože je pro cyklisty bezpečný.

  Auta na Hlavní třídě by měla parkovat, protože je zde dostatek místa.